Pozvánka na setkání o Kamenici

6.9.2017

   Pozvánka

Klub seniorů při KC Kamenice

Vás srdečně zve na setkání a povídání o historii Kamenice

a jejího okolí v proměnách časus Mgr. Vlastou Hartvichovou

Středa 13. 9. 2017 od 18:00 hod.

v Základní škole Kamenice.

Součástí setkání bude i prohlídka prostor školy.

Uvítáme přinesené pohlednice, fotografie ze školy, historických

budov, krajiny našich osad a jiných historických dokumentů.

 

Vstupné: senioři 65+/20,- Kč, ostatní/50,- Kč.

Občerstvení zajištěno.