Informace o činnosti osadního výboru v roce 2016 a plány do roku 2017

1.3.2017

Informace o činnosti osadního výboru v roce 2016 a plány do roku 2017.

začátkem roku probíhala příprava a zajištění konání velikonočního jarmarku

během měsíce dubna a května proběhly svépomocí opravy na dětském hřišti dle pokynů revizního technika a byly koupeny a instalovány dva nové herní prvky. Materiál na opravy a jeden herní prvek byl hrazen z financí OV. Druhý herní prvek byl hrazen z rozpočtu obce.

 

celou sezonu byla svépomocí prováděna údržba dětského hřiště, sekání a drobné opravy. V letošním roce bychom rádi, aby sekání bylo zahrnuto do plánu údržby obecních hřišť a sekání prováděli technické služby obce.  Pokud nebude interval sekání 1x za měsíc, který je nastaven obcí, dostačující, budeme projednávat možnost údržby placenou brigádou na základě smlouvy. Nutno mít vlastní pracovní pomůcky. Jednalo by se o sekání hřiště a přilehlého okolí, údržba kruhového záhonu u zrcadla, úklid čekáren a okolí kapličky a pomníku. Finanční odměna by byla hrazena z financí OV.

Bližší informace , včetně výše odměny budou vyvěšeny během měsíce dubna na informačních tabulích a na webu.

Případný zájemce může volat již nyní na tel. 724 333 213

 

– v září byla slavnostně otevřena v Těptíně nová škola. S tím souvisí i nutná potřeba urychleně dořešit v okolí školy dopravní situaci. V letošním roce proběhne výstavba chodníku před školou, až k ulici Topasová, současně s vyřešením odtoku dešťové vody v tomto úseku a realizace přechodu pro chodce mezi oběma autobusovými zastávkami. Rovněž dojde k demolici staré autobusové zastávky, která již byla částečně poškozena při stavbě školy, protože její zadní stranu tvořila zeď původní zbourané budovy. Na její místo bude umístěn nový přístřešek, jehož podobu budeme letos vybírat. Stejný, pouze menší pak bude umístěn i ve směru na Jílové.Z loňského roku nám zde zůstanou pouze dva nové odpadkové koše, které byly zakoupeny z peněz OV  na podzim loňského roku spolu s lavičkami a novým košem u kapličky. Lavičky byly umístěny na dětském hřišti a jedna u Návesáku.

 

– na zářijové schůzi OV jsme řešili mimo jiné i problém černých skládek na okrajích vesnice.  Během měsíce října jsme problematická místa prošli, s konstatováním,  že se jedná především o  zelený odpad z místních zahrádek, který je tam již léta z okolních chat vyvážen. Sice toto jednání neschvalujeme a letos tam budou umístěny cedule se zákazem, ale jiné řešení zatím dělat nebudeme. Jde o rostlinný odpad, který se rozloží a nemá smysl jej odvážet. Pouze v jednom případě jde o větší skládku v remízku na pozemku pana Skružného . Je to již letitá skládka, kde se nalézá více směsného odpadu. Tuto skládku bychom rádi za spolupráce obce a pana Skružného odstranili.

Budeme doufat, že čistý kus lesa, přinese více výčitek svědomí pro toho, kdo tam vyhodí odpad, než když jej přidá na hromadu již léta tolerované skládky. Samozřejmě budeme i letos mapovat  další černé skládky a řešit je. Řešíme také problematiku nedostačujícího počtu separačních hnízd. Bohužel máme málo(spíše žádné) vhodné pozemky v majetku obce. Letos by mělo být zřízeno jedno separační hnízdo na tříděný odpad v západní části Těptína, směr na Jílové. O přesném umístění budeme informovat. Výhledově bude ještě jedno pod Těptínem u pozemků firmy IMOS.

 

– Obdrželi jsme podnět k řešení dopravní situace u obchodu. Díky velkému množství nepřetržitě zaparkovaných aut je zde velmi úzký průjezdový prostor. Velké nebezpečí je zde pro pěší, kteří chodí mezi zaparkovanými a jedoucími vozy a nejsou vidět. Situaci jsme již začali řešit s obcí a navrhujeme zde umístit dopravní značky, zákaz stání v daném úseku. Jelikož realizace tohoto řešení chvíli potrvá, na přechodnou dobu hodláme zakoupit betonové květináče, které budou umístěny do nejkritičtějšího místa u pomníku padlých a zamezí parkování aut. Chodcům budou překážet méně než zaparkovaná auta a místo bude přehlednější. V těchto místech je v budoucnu navrhován chodník, který by vedl Táhlou ulicí až k dětskému hřišti a navazoval by na chodník u školy.

 

– Závěr roku byl tradičně věnován setkání u kapličky. Samozřejmě s malým pohoštěním a velkým hrncem svařáku, kterého se loni vypilo 25 l.

Jsme rádi,  že si tu chvilku v tom předvánočním shonu vždy najdete a přijdete si popovídat se svými sousedy, které mnohdy nevidíte celý rok.

 

– Na poslední schůzi OV v loňském roce byl projednán a  sepsán plán činností pro rok 2017, který pokračuje v započatých projektech a připravuje nové.

Budeme řešit:

– jarní jarmark

– návrh nových autobusových zastávek

– umístění jedné knihobudky u kapličky

– nátěr plotu u dětského hřiště, pravděpodobně v rámci jarní brigády, s ohledem na počasí

– opravu oplocení u pomníku padlých a jeho zrestaurování, případná příprava studie na úplně novou tvář tohoto pietního místa

-úpravu kruhového záhonu u zrcadla, který byl neodborně založen a v současné době je naprosto nemožné jej udržet v odpleveleném stavu. Bude opravována jeho vrchní část, kde bychom vzhledem k bezpečnosti provozu, zvláště v zimních měsících, instalovali nízký obrubník, který oddělí silnici od záhonu. Bude nutno vyžádat souhlas odborné firmy.

– dále se bude opravovat propadlý kanál u vjezdu do bytových jednotek LZ a zárověň se vyřeší odtok dešťové vody v ulici Táhlá

– bude se opravovat povrch vytypovaných komunikací ve vsi

– ve spolupráci s LZ a majiteli konkrétních neudržovaných pozemků, kde nalezly úkryt, budeme řešit zvyšující se problémy s divočáky

– je naplánována rekonstrukce kapličky, včetně zrestaurování zvonu a realizací automatického zvonění. To bude nadále využíváno pouze jako umíráček.

Na opravy jsou oslovenými firmami vypracovány cenové návrhy a rovněž bude obcí zažádáno o dotaci.

– nadále budou probíhat přípravy chodníků uvnitř vesnice i směrem na Kamenici a Jílové

– odstranění problémů s opakovaně nefungujícím veřejným osvětlením

– s odchytovou stanicí a policií budeme více řešit volně pobíhající psy

 

Větší investiční akce budou hrazeny z peněz z rozpočtu obce, které byly již pro letošní rok na základě žádosti osadního výboru schváleny a menší výdaje hradí OV.

S nabitým programem se vrhneme i letos do práce, aby se nám tu všem žilo spokojeně. Pokud máte jakékoli nápady, připomínky k danému, nebo potřebujete řešit problém ve vašem okolí, napište na e-mail:dvorak.teptin@seznam.cz,

nebo volejte na tel . 724 333 213.

 

Příjemné dny při čekání na jaro  přeje OV Těptín.