Monthly Archives: Březen 2017

1.3.2017

   Oznámení o konání schůze  osadního výboru Těptín

 

Dne 15.3.2017 v 19. hodin proběhne schůzka osadního výboru Těptín v prostorách hostince „Gazdova stodola“

Témata zasedání:

  • Plány prací pro letošní rok
  • Finanční rozpočet na rok 2017
  • Návrhy nových autobusových zastávek
  • Umístění separačních hnízd
  • Odstranění černé skládky
  • Problematika volně pobíhajících psů
  • Příprava jarmarku
  • Ostatní

V Těptíně 1.3.2017

Dvořáková Michaela, OV Těptín

Informace o činnosti osadního výboru v roce 2016 a plány do roku 2017

1.3.2017

Informace o činnosti osadního výboru v roce 2016 a plány do roku 2017. – začátkem roku probíhala příprava a zajištění konání velikonočního jarmarku – během měsíce dubna a května proběhly svépomocí opravy na dětském hřišti dle pokynů revizního technika a byly koupeny a instalovány dva nové herní prvky. Materiál na opravy a jeden herní prvek…

Continue