Web osady Těptín
6.12.2018

Zveme vás na každoroční těptínské vánoční setkání u kapličky.

3.10.2018

Komunální volby 5. října a 6. října 2018: manuál pro voliče

Tento pátek a sobotu rozhodneme o novém složení místních zastupitelstev a senátu. Spolu s novým vedením radnic se bude volit i třetina senátorů. Nové osazenstvo místních úřadů lze vybrat třemi způsoby. Volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů. – Kamenice maximálně 15!

1. Kdy se volí
Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. V kulturním domě v Kamenici.

2. Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

3. Volební místnost
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.

Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s razítkem.

V Kamenici voláme jak do zastupitelstva „velká plachta“, tak i jednotlivce do senátu.
Například. Do zastupitelstva můžete zakřížkovat celou kandidátku jedním křížkem nahoře a nebo můžete křížkovat své kandidáty dle pocitu, z vícero kandidátek, maximálně však 15 křížků. Pokud zakřížkujete více, je lístek neplatný, pokud zaškrtnete celou stranu i kandidáty, bere se jako by jste zaškrtla celou kandidátku „do počtu 15 kandidátů“ + kandidáty zakřížkované.
Do senátu se volí jeden člověk, jeden lístek.

Přeji správné rozhodování, rozum do hrsti a trochu citu.
Za OV Těptín – Stanislav Kalaš

13.5.2018

Vážení spoluobčané,

 pro Vás, kteří jste ještě zcela nepropadli světu počítačů a elektronického čtení, jsme zajistili možnost zapůjčení knížek zdarma a na neomezenou dobu půjčení.

U kapličky, vedle informační tabule, byla instalována  nová “knihobudka“

  Knížky nebo časopisy si můžete vzít domů, přečíst a vrátit zpět, aby si je mohl půjčit zase někdo jiný. Můžete rovněž knížku vyměnit za jinou, pokud si budete chtít nějakou nechat. Budeme se snažit knížky průběžně obměňovat.

Zkusme naše děti na chvíli odtrhnout od počítače a nechme rozvíjet jejich fantazii nad čteným příběhem. A nám dospělým, kteří jsme již tomuto kouzlu propadli, přejeme spoustu hezkých příběhů.

Mnoho hezkých chvil nad krásnou knížkou přeje OV Těptín.

9.5.2018

Upozornění!!!
Hledáme spolu-sportovce do těptínského týmu pro Kamenické hry, které se konají v červnu 2018. Pokud máte zájem, kontaktujte mne na tel: 775668334.
Jsou vítáni ženy i muži.

Předem děkuji za účast! 
Stanislav Kalaš